Home / Centrum Pomocy Technicznej / Centrum Pytań i Odpowiedzi

Centrum Pytań i Odpowiedzi

Faq Ogólne pytania i odpowiedzi dotyczące siłowników

Gdzie można zastosować siłowniki Super Power Jack (modele HARL)?

Siłowniki Super Power Jack można wykorzystać do sterowania automatycznego:

 • Bramami dwuskrzydłowymi
 • Szlabanami
 • Oknami i furtkami
 • Elektrowniami wiatrowymi
 • Podnośnikami: samochodów, motocykli, silników itp.
 • Kolektorami słonecznymi, ustawianie paneli prostopadle do słońca
 • W przemyśle: precyzyjne, kontrolowane przesunięcia, automatyczna i ciągła regulacja
 • Wykorzystanie samej przekładni i ustawienie odpowiedniej ilości do wykonania
 • W robotyce: sterowanie ramieniem, manipulatorem, obracanie, podciąganie
 • W maszynach i pojazdach rolniczych
 • W inteligentnych budynkach

Gdzie można zastosować siłowniki Super Power Jack Mini (modele DARL)?

Siłowniki Super Jack mini można wykorzystać do sterowania automatycznego:

 • Oknami i włazami
 • Małymi bramkami
 • Drzwiami i furtkami
 • Elektrowniami wiatrowymi
 • Podnośnikami: samochodów, motocykli, silników itp.
 • W przemyśle: precyzyjne, kontrolowane przesunięcia, automatyczna i ciągła regulacja
 • Kolektorami słonecznymi, ustawianie małych paneli prostopadle do słońca
 • Wykorzystanie samej przekładni i ustawienie odpowiedniej ilości do wykonania
 • W robotyce: sterowanie ramieniem, manipulatorem, obracanie, podciąganie
 • Klapami klimatyzacji, oddymiającymi i wymiany powietrza
 • W maszynach i pojazdach rolniczych
 • W inteligentnych budynkach

Gdzie można zastosować siłowniki FDI ?

Siłowniki FDI można wykorzystać do sterowania automatycznego:

 • Precyzyjnymi elementami automatyki
 • Liniowymi elementami maszyn
 • Oknami
 • Drzwiami i furtkami
 • Elektrowniami wiatrowymi
 • Podnośnikami: motocykli, silników itp.
 • Kolektorami słonecznymi, ustawianie paneli prostopadle do słońca
 • W przemyśle: precyzyjne, kontrolowane przesunięcia, automatyczna i ciągła regulacja
 • W robotyce: sterowanie ramieniem, manipulatorem, obracanie, podciąganie
 • W maszynach i pojazdach rolniczych
 • Obracanie dużych telewizorów, chowanie projektorów multimedialnych, itp.
 • W meblach
 • W inteligentnych budynkach

Gdzie można zastosować siłowniki QARL?

Siłowniki QARL można wykorzystać do sterowania automatycznego:

 • Dużymi bramami dwuskrzydłowymi
 • Wielkimi oknami
 • Elektrowniami wiatrowymi
 • Ogromnymi antenami satelitarnymi
 • Podnośnikami: samochodów, motocykli, silników itp.
 • Kolektorami słonecznymi dużych gabarytów
 • W przemyśle: precyzyjne, kontrolowane przesunięcia, automatyczna i ciągła regulacja
 • W robotyce: sterowanie ramieniem, manipulatorem, obracanie, podciąganie
 • W maszynach i pojazdach rolniczych
 • Dużymi klapami i włazami

Gdzie można zastosować siłowniki CAR?

Siłowniki CAR można wykorzystać do sterowania automatycznego:

 • Drzwiami
 • Bagażnikami
 • Wysuwanym dachem
 • Bramami dwuskrzydłowymi
 • Włazami na łodziach, jachtach
 • W maszynach i pojazdach rolniczych

W jaki sposób można sterować siłownikami? Jak odwracać polaryzację napięcia zasilania siłownika?

Ruch siłownika następuje po podłączeniu do niego napięcia stałego o odpowiedniej wartości i polaryzacji. Zmiana kierunku poruszania się siłownika odbywa się poprzez zmianę polaryzacji napięcia zasilania. Zmianę polaryzacji napięcia zasilania można łatwo uzyskać za pomocą przycisków na przewodach, drogą radiową zdalnie za pomocą pilota, lub innych sterowników realizujących określone funkcje (sterowanie automatycznie na podstawie czasu, czujników lub innego algorytmu).

Co wchodzi w skład siłownika Super Power Jack (modele HARL, DARL, QARL)?

Siłownik wraz mocowaniami, uszczelkami, śrubami mocującymi i instrukcją.

Na prezentacji Allegro brama otwiera się do zewnątrz, czy można siłowniki zamontować tak aby brama otwierała się do wewnątrz posesji?

Tak. Jest na to kilka sposobów montażu. Generalnie polega to na tym, że siłownik jest rozłożony, kiedy brama jest zamknięta i ściąga bramę do wewnątrz posesji. Oczywiście siłownik jest przystosowany do takiej pracy jak i do warunków zewnętrznych.
Brama będzie otwierać się do wewnątrz posesji, a siłowniki będą zamontowane również od wewnątrz posesji.

Jakiego zasilacza użyć do zasilania siłowników?

Do każdego z siłowników trzeba zastosować zasilacz prądu stałego (DC) o odpowiedniej mocy i napięciu wyjściowym odpowiadającym wersji zastosowanego siłownika. Moc silnika zawsze podana jest na stronie z opisem danego siłownika wśród parametrów technicznych.

Jak podłączyć zasilanie w siłowniku Super Power Jack (modele HARL, DARL, QARL)?

Przewody zasilające trzeba podłączyć pod dwa styki „MOTOR” (styki „SENSOR” mogą pozostać nieużywane). Wejście „MOTOR” oznaczone jest wyraźnie na naklejce znajdującej się na wewnątrz plastikowej pokrywki zasłaniającej tył siłownika.

Jak ustawić styki krańcowe w siłowniku Super Power Jack (modele HARL, DARL, QARL)?

Zakres pracy można ustawić za pomocą styków krańcowych znajdujących się wewnątrz siłownika, pod pokrywką zabezpieczającą, mocowaną za pomocą czterech śrubek.

 1. Cofnąć siłownik tak, aby był wciśnięty dolny styk krańcowy. Trzymać wysunięty trzpień, aby się nie obracał.
 2. Gdy dolny styk krańcowy jest wciśnięty, wykręcić wysuwny trzpień do miejsca, z którego ma startować siłownik.
 3. Po wyregulowaniu punktu startu siłownika, wysunąć go elektrycznie do miejsca, w którym siłownik ma się zatrzymywać. Trzymać wysuwny trzpień, aby się nie obracał.
 4. Gdy siłownik znajduje się w punkcie stopu, należy poluzować śrubę górnej krzywki i obracać ją do momentu wciśnięcia drugiego styku krańcowego.
 5. Krzywkę przytrzymać w tym punkcie i dokręcić śrubę mocującą.

Dlaczego siłownik pracuje poprawnie, gdy jest wciśnięty któryś styk krańcowy, a buczy, gdy zostanie on zwolniony?

Do zasilania siłownika użyto niewłaściwego źródła zasilania dającego na wyjściu napięcie przemienne (AC) zamiast stałego (DC). Najczęstszym błędem jest użycie zwykłego transformatora sieciowego bez prostownika zamiast zasilacza prądu stałego. Można użyć zwykłego transformatora sieciowego pod warunkiem zasilania siłownika poprzez diodowy mostek prostowniczy.

Faq Pytania dotyczące sterowania siłownikami

aki zasilacz trzeba zastosować aby zasilić centralke 2,4,8,12-kanałową?

Do zasilania odbiorników zdalnego sterowania należy używać zasilacza o wartości napięcia wyjściowego 12VDC i o odpowiedniej wydajności prądowej. Zasilacz koniecznie musi być ze stabilizacją napięcia wyjściowego. W przypadku zastosowania zwykłego transformatora sieciowego z diodowym mostkiem prostowniczym bez stabilizatora napięcia, odbiornik nie ulegnie uszkodzeniu, jednak zasięg zdalnego sterowania drastycznie spadnie (może wynosić maksymalnie kilka centymetrów) lub odbiornik w ogóle nie będzie reagować na sygnały z pilotów.

Gdzie można zastosować sterowanie 2,4,8,12-kanałowe ?

Zdalne sterowanie 2k można zastosować do sterowania silników prądu stałego, bram, rolet, żaluzji, siłowników elektrycznych, okien automatycznych…

Jaką ilość pilotów można zaprogramować do sterowania 2-kanałowego ?

Do centralki 2k można wprogramować maksymalnie 50 pilotów.

Na jakiej częstotliwości pracują centrale 2,4,8,12-kanałowe ?

Zdalne sterowanie pracuje na częstotliwości 433.92Mhz

W jakiej temperaturze mogą pracować centrale 2,4,8,12-kanałowe?

Centrale 2,4,8,12-kanałowe mogą pracować w temperaturze -20C ~ 60C.

Jakiego zasilacza użyć do zasilania siłownika?

Do zasilania siłowników należy użyć zasilacza odpowiadającego napięciem wyjściowym nominalnemu napięciu zasilania siłownika. Musi to być zasilacz dający na wyjściu napięcie stałe. Siłowniki serii Super Jack HARL wykonywane są w trzech wersjach napięciowych 12VDC, 24VDC i 36VDC. Moc silnika w każdej z tych wersji siłowników jest równa 50W. Im wyższe napięcie zasilania, tym mniejszy prąd będzie pobierać siłownik. Maksymalny prąd zasilania to około 4A dla siłownika serii Super Jack HARL w wersji 12VDC. Siłowniki Super Jack QARL są wykonywane na napięcie 24VDC i maksymalny prąd zasilania to 4A. Siłowniki Super Jack DARL są wykonywane na napięcie 36V i maksymalny prąd zasilania wynosi 2A. Siłowniki serii FDI są zasilane napięciem 24VDC, a maksymalny prąd zasilania to 3A.

Jak odwracać polaryzację napięcia zasilania siłownika?

Do odwracania polaryzacji sterowania można wykorzystać w najprostszym przypadku dwa niezależne wyłączniki schodowe lub przyciski posiadające jeden styk środkowy przełączany pomiędzy dwoma skrajnymi. Można także wykorzystać zdalne sterowanie dwukanałowe, jeśli zależy na bezprzewodowym sterowaniu siłownikiem. Odpowiednie schematy połączeń są zawsze zamieszczone w instrukcji obsługi zakupionego sterowania.

Co zrobić, gdy zasięg zdalnego sterowania jest zbyt słaby?

Można użyć zewnętrznej anteny, której rolę w najprostszym przypadku może pełnić kabel koncentryczny. Neleży przylutować go środkowym drutem zamiast antenki, a ekranem do masy odbiornika (styk GND w złączu zasilającym lub pole miedzi na odbiorniku o największej powierzchni). Kabla wystarczy np. 2 metry. Na drugim końcu kabla zaczepionym gdzieś wysoko zdjąć pierwszą izolację na długości 17 cm tak aby został tylko drut osłonięty w swojej izolacji. Zdjąć tylko sreberko ekranujące i jego izolację. Może ten zabieg polepszyć zasięg nawet do 200-300 metrów. Proszę dbać o to aby nie dostawała się wilgoć na odbiornik – ona jest przyczyną zmniejszania zasięgu zwłaszcza rano. Zawsze najlepiej jest kiedy odbiornik radiowy jest dość wysoko oraz z dala od siłownika (do kilku metrów) – to są podstawy dobrego zasięgu.

W przypadku radiolinii 2,4,8 i 12-kanałowych należy pamiętać o wyprostowaniu antenki, która na czas transportu jest zwinięta w spiralkę.

Faq Pytania i odpowiedzi dotyczące zasilaczy i zasilania

Jakiego rodzaju zasilacze będą najbardziej odpowiednie do siłowników?

Posiadamy w ofercie szeroki wybór zasilaczy stabilizowanych, które z powodzeniem mogą być użyte do zasilania wszystkich naszych siłowników. Są to wysokiej klasy elektroniczne przetwornice impulsowe, które posiadają szereg wbudowanych zabezpieczeń, gwarantujące długą i bezawaryjną pracę systemu.
Przetwornice impulsowe mają o wiele mniejsze gabaryty i ciężar w porównaniu do zwykłych zasilaczy budowanych w oparciu o tradycyjne transformatory sieciowe. Pozwalają także zaoszczędzić sporo energii ze względu na wysoką sprawność przetwarzania energii. Stabilizacja napięcia wyjściowego w takich przetwornicach sprawia, że zmniejsza się poziom emitowanych zakłóceń i można ich z powodzeniem użyć także do zasilania układów sterujących, wymagających bardzo stabilnego napięcia zasilania.

Jakie parametry techniczne posiada zasilacz 12V/30W?

 • Znamionowe napięcie wyjściowe: 12V
 • Maksymalny prąd wyjściowy: 2.5A
 • Moc: 30W
 • Klasa szczelności: IP67

Jakie parametry techniczne posiada zasilacz 12V/60W?

 • Znamionowe napięcie wyjściowe: 12V
 • Maksymalny prąd wyjściowy: 5A
 • Moc: 60W
 • Klasa szczelności: IP67

Jakie parametry techniczne posiada zasilacz 24V/60W?

 • Znamionowe napięcie wyjściowe: 24V
 • Maksymalny prąd wyjściowy: 2.5A
 • Moc: 60W
 • Klasa szczelności: IP67

Jakie parametry techniczne posiada zasilacz 24V/100W?

 • Znamionowe napięcie wyjściowe: 24V
 • Maksymalny prąd wyjściowy: 4.17A
 • Moc: 100W
 • Klasa szczelności: IP67

Jakie parametry techniczne posiada zasilacz 24V/200W?

 • Znamionowe napięcie wyjściowe: 24V
 • Maksymalny prąd wyjściowy: 8.33A
 • Moc: 200W
 • Klasa szczelności: IP67

Jakie zabezpieczenia posiadają nasze zasilacze?

Zasilacze te posiadają zabezpieczenia: termiczne, antyprzepięciowe, przeciwzwarciowe.

Gdzie można zastosować nasze zasilacze elektroniczne?

Zasilacze te współpracują z oświetleniem LED, sterownikami mikroprocesorowymi wymagającymi stabilizowanego i odfiltrowanego napięcia, urządzeniami oraz silnikami prądu stałego oraz siłownikami elektrycznymi.