Fotokomórki

Zabezpieczenie podczerwieni do napędu bramy.