Działania Społeczne

Kupując u nas wspierasz działalność społeczną

Jako firma działająca od lat na rynku staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Nie chodzi nam o to aby zarobić jak najwięcej i zamknąć się na świat. Naszym celem poza polepszeniem ludzkiego komfortu przez automatyzacje, jest także pomoc potrzebującym, wsparcie instytucji oraz organizacji pozarządowych, a także promowanie zdrowego trybu życia oraz rozwoju kultury. Nasze działania można sprawdzić wybierając jedną z trzech poniższych kategorii.
Pamiętaj – Ty też pomagasz kiedy z nami współpracujesz.

 

Wspieramy instytucje państwowe oraz organizacje

Sprawdź nasze działania

Angażujemy się w wiele działań związanych z pomocą organizacjom pozarządowym, a także w akcje wspierające Policje, Straż pożarną itd. Uważamy, że aby społeczeństwo działało sprawnie oraz ludzie czuli się bezpiecznie musimy sobie wzajemnie pomagać.

Promujemy zdrowy tryb życia oraz rozwój kultury

Sprawdź nasze działania

Ruch to zdrowie! Dlatego też aktywnie uczestniczymy  w świecie sportu na lokalnym szczeblu. Wspieramy miejscowe drużyny sportowe i pomagamy w ich rozwoju. Cenimy tez rozwój kultury. Pomagamy więc organizować koncerty, występy i  różne inne wydarzenia kulturowe.

Udzielamy się społecznie pomagając potrzebującym

Sprawdź nasze działania

Uczestniczymy w akcjach charytatywnych, które mają wspierać potrzebujących w tym m.in. zbiórki na domy dziecka, głodujących,  na leczenie ludzi uzależnionych od narkotyków czy alkoholu. Często przeznaczamy także fundusze na różne zbiórki dla ludzi chorych, których rehabilitacja jest bardzo droga.