Wsparcie dla siłownika bramy przesuwnej KSE180, KSE380

Wsparcie dla siłownika bramy przesuwnej KSE180, KSE380

Materiały dotyczące napędów bramy przesuwnej KSE180, KSE380. W dziale znajdą Państwo FAQ oraz instrukcję montażu.

Pobierz instrukcję montażu:

File_Pdf

 

 

 

 

 Faq Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 1. 1
  Jaka jest moc silnika w automacie KSE180, a jaka w KSE380?

  Moc silnika automatu KSE180 wynosi 370W, a w automacie KSE380 wynosi ona 550W.

 2. 2
  Co wchodzi w skład automatu KSE180?
  • Siłownik przeznaczony do bram o masie do 1000kg z modułem sterującym i odbiornikiem
  • 2 piloty do obsługi automatu
  • Płyta montażowa ze śrubami oraz mocowania do krańcówek magnetycznych
  • Lampa sygnalizacyjna 230V
  • fotokomórki
  • Klucze awaryjnego otwierania
 3. 3
  Co wchodzi w skład automatu KSE380?
  • Siłownik przeznaczony do bram o masie do 2000kg z modułem sterującym i odbiornikiem
  • 2 piloty do obsługi automatu
  • Płyta montażowa ze śrubami oraz mocowania do krańcówek magnetycznych
  • Lampa sygnalizacyjna 230V
  • fotokomórki
  • Klucze awaryjnego otwierania
 4. 4
  Jakie przewody zastosować do podłączenia fotokomórek i lampy?

  Aby podłączyć fotokomórki i lampę należy zastosować przewody o przekroju 0.5mm2 .

 5. 5
  Jak zaprogramować piloty w automacie KSEx80?
  • Nacisnąć przycisk „KEY” w automacie. Dioda „KEY” zaświeci.
  • Nacisnąć dowolny przycisk w pilocie dwukrotnie. Automat zasygnalizuje wprogramowanie pilota
   krótkim dźwiękiem. Ten przycisk będzie działał w trybie cyklicznym przy ustawieniu DIP SW 1 w
   pozycji „ON”
  • Aby skasować wszystkie piloty z pamięci odbiornika wcisnąć i przytrzymać przycisk „KEY” w
   automacie aż do zgaśnięcia diody „KEY”.
 6. 6
  Jak podłączyć fotokomórki?

  W zależności od wersji posiadanego automatu, różne są sposoby podłączenia fotokomórek. Jeśli automat ma wejście, na którym ma się pojawić zwarcie w momencie ustawienia przeszkody w świetle bramy (wejście typu NO), to należy w przekaźniku wyjściowym odbiornika fotokomórki wykorzystać styki NO oraz COM i podłączyć je przewodem dwużyłowym do odpowiedniego wejścia w automacie (patrz instrukcja dołączona do automatu). Jeśli zaś automat ma wejście, na którym zwarcie ma być przez cały czas, kiedy nie ma przeszkody w świetle bramy (wejście typu NC), to w odbiorniku fotokomórki należy wykorzystać styki NC oraz COM i podłączyć je przewodem dwużyłowym do odpowiedniego wejścia w automacie (patrz instrukcja dołączona do automatu).
  W przypadku użycia fotokomórek, które w odbiorniku mają tylko 4 styki (zamiast 5), to należy podłączyć oba styki przekaźnika wyjściowego fotokomórki (styk COM i OUT), a sposób działania fotokomórki ustalić za pomocą zworki znajdującej się w odbiorniku w pobliżu przekaźnika.
  W obu sposobach podłączenia należy koniecznie podłączyć zasilanie jednocześnie do nadajnika i odbiornika fotokomórki, które można pobrać ze złącza na płycie głównej sterownika.

 7. 7
  Czy szyna zębata musi być nad, czy pod kołem zębatym?

  Najlepiej, gdy szyna znajduje się nad kołem zębatym, ponieważ podczas przesuwu bramy, na automat będą działać mniejsze siły wyrywające automat z fundamentu. Poza tym można bardzo wygodnie umieścić uchwyty magnesów do krańcówek bez obawy, że zostaną zmiażdżone przez koło zębate podczas przesuwania bramy.

 8. 8
  Jak sprawdzić, czy styki krańcowe są sprawne?

  Gdy istnieje przypuszczenie, że uszkodzony jest moduł styków krańcowych, to trzeba wykonać następujący test:
  uruchomić ruch bramy i kawałkiem przewodu zrobić chwilowe zwarcie pomiędzy stykiem, do którego dochodzi czarny przewód od krańcówek z jednym ze styków, do których dochodzą przewody czerwone, jeśli brama się zatrzyma, to ta krańcówka działa poprawnie, jeśli się nie zatrzyma, to zrobić chwilowe zwarcie pomiędzy czarnym a drugim czerwonym – brama powinna się zatrzymać. Jeśli mimo wszystko nie zatrzymuje się, to uszkodzenie jest na płycie sterownika. Gdy zatrzymała się poprawnie, to wykonać ten test jeszcze raz, ale podczas ruchu bramy w drugą stronę. Jeśli brama zatrzymuje się poprawnie w obu kierunkach podczas zwierania przewodem styków, do których podłączone są przewody z krańcówek, to płyta jest sprawna i do wymiany są jedynie krańcówki (czarny płaski moduł, od którego odchodzą dwa czerwone i jeden czarny przewód).

 9. 9
  Jak włączyć/wyłączyć funkcję AUTOCLOSE?

  Aby włączyć lub wyłączyć funkcję AUTOCLOSE należy odnaleźć odpowiedni przełącznik na płycie sterownika automatu (najczęściej jeden z suwaczków w DIP-SWITCH’ach; patrz instrukcję obsługi automatu) i przełączyć na odpowiednią pozycję.

 10. 10
  Co zrobić, gdy fotokomórki działają przy otwieraniu, zamiast przy zamykaniu bramy?

  Należy odpowiednimi przełącznikami na płycie sterownika (odpowiedni suwak w DIP-SWITCH’u lub autonomiczny przełącznik suwakowy) wybrać prawidłowe ustawienie automatu względem bramy.

 11. 11
  Co zrobić, gdy brama się samoczynnie, bez przerwy otwiera i zamyka?

  Należy sprawdzić, czy przycisk w pilocie nie jest przypadkowo na stałe wciśnięty albo czy nie powstało zwarcie pomiędzy żyłami w przewodzie łączącym przycisk sterowania ręcznego z automatem, albo czy sam przycisk sterowania ręcznego nie uległ uszkodzeniu i jest na stałe zwarty. W przypadku, gdy wszystkie wymienione rzeczy okażą się w porządku, należy skontaktować się z Serwisem (adres i telefon do serwisu podano w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do automatu).

 12. 12
  Co zrobić, gdy brama podczas ruchu w jakimś kierunku staje, bądź staje i cofa się z powrotem ?

  Należy wyregulować czułość przeciążenia w sterowniku automatu. Gdy regulacja nie przynosi efektu, należy skontaktować się z Serwisem (adres i telefon do serwisu podano w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do automatu).

[na górę]